Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Wilt u bijdragen aan een verbetering van de behandeling van problemen in het seksuele functioneren? Dan zijn wij op zoek naar u! 
In een onderzoek uit 2012 naar seksuele disfuncties in Nederland onder ruim 8000 Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 15 en 71 jaar, had in totaal 19% van de onderzochte mannen en 27% van de onderzochte vrouwen problemen met het seksuele functioneren die in klinisch opzicht als seksuele disfunctie beschouwd kunnen worden. Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat 41% van de mannen en 48% van de vrouwen regelmatig of vaak te maken heeft met seksuele functieproblemen wanneer de ervaren last buiten beschouwing wordt gelaten (We mogen namelijk pas van een probleem of stoornis spreken als de functieproblemen gepaard gaan met lijdensdruk). Dit betekent dat veel seksueel actieve mensen op een bepaald moment in hun leven seksuele functieproblemen kunnen ondervinden. Er zijn veel aanwijzingen dat cognitieve factoren belangrijke beïnvloedende factorten zijn van het ontstaan en in stand houden van deze problemen.

In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende cognitieve factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Deze vragenlijst zou ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden. Maar daarvoor moet deze eerst vertaald worden om vervolgens te bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. De Open Universiteit doet in samenwerking met MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie ) onderzoek naar deze vertaalde vragenlijst. MuCeS is de initiatiefnemer van het onderzoek en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van vragen en problemen op het gebied van seksualiteit. 
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar heteroseksuele mannen en vrouwen (vanaf 18 jaar) die wel eens problemen in het seksueel functioneren ervaren en bereid zijn online een vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die deze problemen niet ervaren mogen meedoen!
Het onderzoek bestaat uit een lijst met ongeveer 85 vragen. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Meedoen aan dit onderzoek levert geen voordelen of vergoeding op voor uzelf. Uw deelname kan wel bijdragen aan een beter begrip van seksuele functieproblemen en mogelijk aan het verbeteren van de behandeling van deze problemen. Er worden, buiten de tijd die u investeert in het beantwoorden van de vragen, ook geen (ernstige) nadelen verwacht door deelname aan dit onderzoek. Vragen over het seksueel functioneren kunnen als intiem en privacygevoelig worden ervaren. Alle antwoorden worden echter anoniem opgeslagen en verwerkt en zijn dus nooit tot een persoon te herleiden. Ook kunnen dit soort vragen mogelijk negatieve gevoelens opwekken, denk hierbij aan bv gevoelens van schaamte of verdriet. Mocht u dit soort gevoelens ervaren en hierdoor behoefte hebben aan hulp of ondersteuning dan bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met MuCeS (040 888 60 50). Er zal dan naar een gepaste oplossing worden gezocht.

U kunt zich aanmelden door de proefpersooninformatie goed door te lezen, hierna het toestemmingsformulier digitaal te ondertekenen mbv het touchpad van uw smartphone, tablet of laptop en door een emailadres op te geven. Dit emailadres wordt gebruikt om een link naar een webpagina van het onderzoek toe te zenden waar u een anoniem gast-account wordt toegewezen. Ook kunt u hier een eigen wachtwoord aanmaken. Hierna krijgt u toegang tot de vragenlijsten.

Naar wie zijn we op zoek?
Heteroseksuele mannen en vrouwen die 

  • 18 jaar of ouder zijn en problemen ervaren in het seksueel functioneren
    OF
  • 18 jaar of ouder zijn en géén problemen ervaren in het seksueel functioneren:

Mensen die in de afgelopen 3 maanden geen poging hebben gedaan om seksueel actief te zijn (denk hierbij aan vrijen, masturbatie etc) kunnen niet meewerken aan dit onderzoek. Dit geldt ook voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Hoe kunt u zich inschrijven?
Lees eerst en vooral deze proefpersooninformatie aandachtig door.
Teken het toestemmingsformulier online.
Vul op het toestemmingsformulier uw emailadres in, u ontvangt dan per mail een link naar een webpagina van het onderzoek waar u een anoniem gast-account wordt toegewezen. U wordt gevraagd een eigen wachtwoord aan te maken. Hierna krijgt u toegang tot de online vragenlijst. Dit anonieme account zal niet gekoppeld worden aan uw emailadres. Hierdoor is deelname geheel anoniem en zijn antwoorden niet tot een persoon te herleiden.

Heeft u verder nog vragen over dit onderzoek, dan kan u de onderzoekers een e-mail sturen met hierin uw vraag.

Alvast bedankt voor uw interesse,
Jacques van Lankveld
Rian Brus
Jacques Maas
Thijs Vlak

onderzoekSMQ@ou.nl